Hotspot voor slimme logistiek in de maakindustrie

Advanced Manufacturing Logistics

Het fieldlab Advanced Manufacturing Logistics (AML) ontwikkelt kennis op het gebied van productielogistiek en optimale productieplanning met daaraan gekoppeld voorraadoptimalisatie, niet alleen op de productievloer maar in de gehele toeleverketen van de high-tech klein-serie maakindustrie. Het fieldlab houdt zich bezig met de ontwikkeling van een “state of the art” logistiek systeem voor gedeelde opslag en beweging, slimme automatisering en smart robotics in een samenwerkende toeleverketen. Door een hoogwaardige automatiseringraad en slimme planning methodes kan in de toeleverketen met minder logistieke middelen en investeringen een snellere levertijd en een hogere productiviteit gerealiseerd worden.

Wie zijn we
Het Smart Industry Fieldlab AML is een initiatief van founding partners IJssel Technologie, Rubix, KMWE, TU/e, Erasmus Universiteit en Brainport Industries en wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant.
Wat is onze expertise precies?
Binnen het fieldlab bouwen we kennis op over simulatie, integratie en IT connectivity, supply chain orchestration en mobiele robots. Deze expertise wordt gedemonstreerd in de real-life testomgeving op de Brainport Industries Campus.
Wat kunnen we voor u betekenen?
Het fieldlab AML biedt zowel een digitale simulatie omgeving als een fysieke omgeving in het fieldlab waar snel deeloplossingen geïntegreerd en geïndustrialiseerd kunnen worden.
Met wie werken we samen?
Als nationaal smart industry fieldlab werken we samen met verschillende fieldlabs, en verbinden we industrie, onderwijs en innovatie in een pre-competatieve fase. Ook maakt het deel uit van het innovatieprogramma ‘Fabriek van de Toekomst’ op BIC.