Eindhoven, 8 mei 2019 – Het Fieldlab Advanced Manufacturing Logistics (AML) lanceert vandaag haar real-life testomgeving op de Brainport Industries Campus (BIC). In deze testomgeving wordt geëxperimenteerd met onder andere AGV’s (Automated Guided Vehicles) en andere robotica, om zo  kennis te ontwikkelen op het gebied van productielogistiek, optimale productieplanning en  voorraadoptimalisatie, niet alleen op de productievloer maar in de gehele toeleverketen van de maakindustrie. Tevens kondigt het Fieldlab vandaag de toekenning van de officiële status van Smart Industry Fieldlab aan.

Het Fieldlab AML, dat deel uitmaakt van het innovatieprogramma ‘Fabriek van de Toekomst’, beoogt door de implementatie van verschillende Industry 4.0 toepassingen in de high-tech klein-serie industrie de logistiek in de toeleverketen voor de maakindustrie te optimaliseren.

In de testomgeving, die vandaag feestelijk wordt geopend door Egbert-Jan Sol, programmadirecteur van het Smart Industry programmabureau, wordt een vereenvoudigde logistieke keten nagebootst, bemand door robots. De testomgeving is onderdeel van een onderzoek naar de maximaal haalbare automatiseringsgraad en slimme multi-company planning methodes.

“We bieden de toeleverketen in de maakindustrie de mogelijkheid een slag te maken in productiviteit, doorlooptijd en supply chain kosten. Door automatisering en planning te optimaliseren kan met minder logistieke middelen en investeringen een snellere levertijd en een hogere productiviteit gerealiseerd worden“, aldus Erik Vermeulen, projectleider van het Fieldlab AML. “We bouwen kennis op over simulatie, integratie en IT-connectivity, supply chain orchestration en mobiele robots. Dit wordt allemaal gedemonstreerd in de real-life testomgeving, die in het afgelopen jaar bij een van onze projectpartners is opgebouwd, in de afgelopen weken is verhuisd naar de Brainport Industries Campus en moet gaan functioneren als het logistieke innovatiehart voor de maakindustrie.”

Naast de lancering van de testomgeving reikt programmadirecteur Egbert-Jan Sol vandaag het Fieldlabschildje uit aan projectleider Erik Vermeulen. Hiermee ontvangt het Fieldlab de officiële status van Smart Industry Fieldlab en sluit zich aan bij het netwerk van 39 Fieldlabs. “In deze Smart Industry Fieldlabs trachten wij middels innovatie en educatie projecten allerlei nieuwe Smart Industry technologieën binnen de muren van zoveel mogelijk fabrieken succesvol gerealiseerd te krijgen. Het gaat daarbij vooral om de inzet van digitale middelen om de productiviteit te verhogen. De AGV-systemen van AML zijn daar een goed voorbeeld van”, aldus Sol.

Door de Fieldlabstatus levert AML vanaf nu ook een bijdrage aan het Smart Industry netwerk, betrekt het nieuwe ondernemers, meet het de voortgang van succes van het Fieldlab en werkt het samen met andere Fieldlabs. Daarnaast krijgt de Smart Industry Hub Zuid, waarin het Fieldlab gevestigd is, hierdoor ook steeds meer zichtbaarheid en organisatie.